รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มใบเตยจ้มสุกเสริมไอโอดีน

ไข่เค็มใบเตยจ้มสุกเสริมไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 660702-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มใบเตยจ้มสุกเสริมไอโอดีน (รหัสโอทอป 66070000861779)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิจิตร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารไข่เค็ม และน้ำพริก

57/1 กำแพงดิน หมู่ 5 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220

ติดต่อ : นางปรานอม สุทัศน์

โทร : 08-9437-7737, 0-5667-3015

อีเมล: brookshop_1@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 26 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารไข่เค็ม และน้ำพริก