รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกตาแดงแมงดา

น้ำพริกตาแดงแมงดา
น้ำพริกตาแดงแมงดา
  • รหัสสินค้า : 650803-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกตาแดงแมงดา (รหัสโอทอป 65080002319891)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต

205/1 หมู่ 6 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ติดต่อ : นางปวีณา มั่นคง

โทร : 08-1786-5500

อีเมล: maemanit@gmail.com

วันที่แก้ไข : 30 มี.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนพันธกิจน้ำพริกแม่มานิต