รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไส้กรอกเยอรมันวังรี เวียนนา NO.22

ไส้กรอกเยอรมันวังรี เวียนนา NO.22
  • รหัสสินค้า : 260112-SC003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไส้กรอกเยอรมันวังรี เวียนนา NO.22 (รหัสโอทอป 26010003882078)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท สวนสัมมนา จำกัด

143 วังรี หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร

โทร : 037-316257-8

โทรสาร : 037-316259

วันที่แก้ไข : 28 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป บริษัท สวนสัมมนา จำกัด