รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแล
  • รหัสสินค้า : 570104-L001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดภูแล (รหัสโอทอป 57010013054757)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดเพื่อการส่งออก

302 หมู่ที่ 14 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ติดต่อ :

โทร : 081-7834897

วันที่แก้ไข : 28 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดเพื่อการส่งออก