รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแล
สับปะรดภูแล
  • รหัสสินค้า : 570103-SQ003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดภูแล (รหัสโอทอป 57010016011104)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ไร่สังวาลย์

4 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อ : นายสังวาลย์ พันสุภะ

โทร : 081-0233770, 089-91492711

วันที่แก้ไข : 29 มี.ค. 2559

สินค้าโอทอป ไร่สังวาลย์