รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปักฉลุ (ชุดผ้ารองจาน)

ผ้าปักฉลุ (ชุดผ้ารองจาน)

ผ้าปักฉลุ (ชุดผ้ารองจาน)(รหัสโอทอป 7205000059612)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าปักฉลุสตรีคริสเตียนสุพรรณบุรี (ฉลุรักษ์)

178/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140

ติดต่อ : นางประทีป หมวกอินทร์

โทร : 035-561674, 08-1325-7795, 08-6344-5437

อีเมล: Chaluraks_nan@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 23 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าปักฉลุสตรีคริสเตียนสุพรรณบุรี (ฉลุรักษ์)