รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสชอกโกแลต(ตรานมโค-ราช) (5 ดาว ปี 255)

นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสชอกโกแลต(ตรานมโค-ราช) (5 ดาว ปี 255)
  • รหัสสินค้า : 302001-CA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์รสชอกโกแลต (ตรานมโค-ราช) (รหัสโอทอป 30200002338284 )

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

402 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ติดต่อ :

โทร : 0-4470-5121

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด