รายละเอียดสินค้าโอทอป

Premium Longgan Honey

Premium Longgan Honey

Premium Longgan Honey (รหัสโอทอป 50190005528950)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ

187 หมู่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ติดต่อ : นางวรารัตน์ นทีคี

โทร : 053-422460

โทรสาร : 053-4224465

วันที่แก้ไข : 18 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป หจก.ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ