รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบึงกาฬ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านสว่างพัฒนา ม.13

91 ม.13 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

ติดต่อ :

โทร : 090-8011027, 081-8727504

วันที่แก้ไข : 10 พ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านสว่างพัฒนา ม.13