รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 38010002329216)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบึงกาฬ
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ

109 ม.2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

ติดต่อ :

โทร : 084-7422524

วันที่แก้ไข : 10 พ.ย 2557