รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ายกดอก

ผ้ายกดอก
ผ้ายกดอก

ผ้ายกดอก (รหัสโอทอป 540100043)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย

119 หมู่ 8 บ้านต้นห้า ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : คุณจันทร์หอม กันกา

โทร : 054 531009, 081 765 5031

วันที่แก้ไข : 4 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย