รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำแร่ธรรมชาติภูริน

น้ำแร่ธรรมชาติภูริน

น้ำแร่ธรรมชาติภูริน (รหัสโอทอป 31170000516425)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำแร่ธรรมชาติภูริน

66/1 ม.5 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110

ติดต่อ :

โทร : 08 9845 9499

วันที่แก้ไข : 20 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำแร่ธรรมชาติภูริน