รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟคั่วเม็ด(ตราดอยสะเก็ด)

กาแฟคั่วเม็ด(ตราดอยสะเก็ด)

กาแฟคั่วเม็ด(ตราดอยสะเก็ด)(รหัสโอทอป 50050009730468)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เมล็ดกาแฟคั่วเม็ด

106/1 ม.12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ติดต่อ : นางสำรวย พุทธพันธ

โทร : 08-1960-1063

โทรสาร : 0-5329-1270

อีเมล: doisaket_coffee@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 18 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป เมล็ดกาแฟคั่วเม็ด