รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟ สล่าร์ณาย

กาแฟ สล่าร์ณาย
กาแฟ สล่าร์ณาย

กาแฟ สล่าร์ณาย (รหัสโอทอป 50150014974178)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชน ปัญธ์ฐรักษณ์

79 หมู่ 2 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ติดต่อ : นางกฤชภร คำชุม

โทร : 053-023254 084-2226549

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชน ปัญธ์ฐรักษณ์