รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดภูแล

สับปะรดภูแล
  • รหัสสินค้า : 570103-SR002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดภูแล (รหัสโอทอป 57010020019411)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ไร่น้องเกรซ

32 หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อ : นางอัมพร กันทะเตียน

โทร : 089-7557863

วันที่แก้ไข : 19 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป ไร่น้องเกรซ