รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม 4 รส

ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม 4 รส
ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม 4 รส

ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม 4 รส (รหัสโอทอป 35010025175430)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด

332 ม.9 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ติดต่อ :

โทร : 0 4572 2066

วันที่แก้ไข : 6 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด