รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งเดือนห้า

น้ำผึ้งเดือนห้า

น้ำผึ้งเดือนห้า (รหัสโอทอป 5702000147474)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

198 ดอยมูล หมู่ 10 เวียงชัย-หนองหลวง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

ติดต่อ : นางรัตนา ใจชื่น

โทร : 08-1960-3360

อีเมล: Farm_bee@windowslive.com

วันที่แก้ไข : 19 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง