รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17

ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17

ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 (รหัสโอทอป 57080004351418)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม

369 ม.7 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ติดต่อ : นางขนิษฐา ศรีธิปัง

โทร : 08-6192-4724

อีเมล: Teacher_Ter@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 19 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม