รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำปลาหวานเจ๊หมูดอนเมือง

น้ำปลาหวานเจ๊หมูดอนเมือง
  • รหัสสินค้า : 103602-SR001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำปลาหวานเจ๊หมูดอนเมือง (รหัสโอทอป 10360003973471)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำปลาหวานเจ๊หมูดอนเมือง

3/276 ซอยเทิดราชัน/41 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อ : นางดารุณี อักษรไวสมผล

โทร : 086-015-8702

วันที่แก้ไข : 23 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป น้ำปลาหวานเจ๊หมูดอนเมือง