รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเม่าพร้อมดื่ม

น้ำเม่าพร้อมดื่ม

น้ำเม่าพร้อมดื่ม (รหัสโอทอป 47150000944125)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไวน์เม่าโคกนาดี

209 ม.6 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

ติดต่อ : คุณบุญยะรัตน์ พรห

โทร : 08 9883 2242 , 08 9941 0341

วันที่แก้ไข : 17 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไวน์เม่าโคกนาดี