รายละเอียดสินค้าโอทอป

นำเม่าพร้อมดื่มเม่าหลวงภูพาน

นำเม่าพร้อมดื่มเม่าหลวงภูพาน

นำเม่าพร้อมดื่มเม่าหลวงภูพาน (รหัสโอทอป 471800020)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง

48 ม.17 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

ติดต่อ :

โทร : 08-2838-3775

วันที่แก้ไข : 17 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง