รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเม่าพร้อมดื่ม

น้ำเม่าพร้อมดื่ม

น้ำเม่าพร้อมดื่ม (รหัสโอทอป 471800037)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้ช้างพลังสอง (โนนหัวช้าง)

3 ม.8 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

ติดต่อ : นางประรส วิศรียา

โทร : 080-0127953

วันที่แก้ไข : 17 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้ช้างพลังสอง (โนนหัวช้าง)