รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มบ้านนารอง

ไข่เค็มบ้านนารอง
  • รหัสสินค้า : 770101-F003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มบ้านนารอง (รหัสโอทอป 77010001214094)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มไข่เค็มบ้านนารอง

37 ถ.นารอง ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นายสถาพร รอดภัย

โทร : 083 9642939

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มไข่เค็มบ้านนารอง