รายละเอียดสินค้าโอทอป

แชมพูสมุนไพรสูตรโบราณ

แชมพูสมุนไพรสูตรโบราณ

แชมพูสมุนไพรสูตรโบราณ (รหัสโอทอป 58010005967647)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรสลามิน

123/6 จองคำ หมู่ 1 ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางสาวสิริพัช การสอน

โทร : 081-8855621, Fax : 053-620085

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรสลามิน