รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง

น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง

น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง (รหัสโอทอป 51060002026668)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร

174 ม.12 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

ติดต่อ : นางพัชณี วงศาฝั้น

โทร : 053-529242

วันที่แก้ไข : 9 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร