รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มพอกไอโอดีน

ไข่เค็มพอกไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 530105-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มพอกไอโอดีน (รหัสโอทอป 53010002019174)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา

218 คุ้งตะเภา หมู่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางถวิล อยู่คร้าม

โทร : 081-6534874

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา