รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งเบญจพรรณ

น้ำผึ้งเบญจพรรณ

น้ำผึ้งเบญจพรรณ (รหัสโอทอป 53010007556679)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง

185/1 หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นายเสวก พ่วงปาน

โทร : 08-1972-7023, 0-5542-9116

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง