รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
  • รหัสสินค้า : 530302-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ (รหัสโอทอป 5303000053722)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

40 ตีนดอย หมู่ 2 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

ติดต่อ : นางพิกุล บุญเมิง

โทร : 08-6205-2720

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์