รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบในน้ำผึ้งสูตรสมุนไพร

กล้วยอบในน้ำผึ้งสูตรสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 770405-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบในน้ำผึ้งสูตรสมุนไพร (รหัสโอทอป 77040001511207)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

71 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

ติดต่อ : นายบุญชู ตุ้มผล

โทร : 032 556225 โทรสาร 032 556145

วันที่แก้ไข : 3 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย