รายละเอียดสินค้าโอทอป

เอสที กาแฟชุมพร ออริจินัล

เอสที กาแฟชุมพร ออริจินัล

เอสที กาแฟชุมพร ออริจินัล (รหัสโอทอป 86070001784716)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เอสทีคอฟฟี่แอนด์แสงทอง 1982 จำกัด

124 ควนตะล่อม หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ติดต่อ : คุณกฤษณ์ โชคดี

โทร : 08-1895-5296, 0-7753-1153

โทรสาร : 0-7753-2011

วันที่แก้ไข : 13 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป บริษัท เอสทีคอฟฟี่แอนด์แสงทอง 1982 จำกัด