รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟ 3 in 1 คอฟฟีฟาร์ม

กาแฟ 3 in 1 คอฟฟีฟาร์ม

กาแฟ 3 in 1 คอฟฟีฟาร์ม (รหัสโอทอป 86080000755872)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชุมพร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท คอฟฟีฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

12/2 หมู่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220

ติดต่อ : คุณประยูร สงค์ประเสริฐ

โทร : 077-536400, 077-536399

วันที่แก้ไข : 13 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป บริษัท คอฟฟีฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด