รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกลาบ (สูตรลาบเหนือ)

น้ำพริกลาบ (สูตรลาบเหนือ)
  • รหัสสินค้า : 530807-F004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกลาบ (สูตรลาบเหนือ)(รหัสโอทอป 530800002199)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย

39/4 หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

ติดต่อ : นางปราณี ผู้ผ่อง

โทร : 086 2048890, 055 816725

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย