รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซีนจกลายโบราณ

ผ้าซีนจกลายโบราณ

ผ้าซีนจกลายโบราณ (รหัสโอทอป 53050002248508)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง

3/27 หมู่ 9 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : คุณจีรนันท์ มูลน้ำอ่าง

โทร : 055-454331, 081-9716422

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง