รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ

ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ

ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ (รหัสโอทอป 5302000198986)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่ที่ 1 บ้านใหญ่

39 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : นางสธน โม้เกิด

โทร : 084-4925462

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่ที่ 1 บ้านใหญ่