รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าซิ่นตีนจกลายข้าวพันก้อน

ผ้าซิ่นตีนจกลายข้าวพันก้อน

ผ้าซิ่นตีนจกลายข้าวพันก้อน (รหัสโอทอป 53050002248508)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า

283 หมู่ที่ 9 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ :

โทร : 089-5630042

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า