รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดเสื้อสตรี

ชุดเสื้อสตรี

ชุดเสื้อสตรี (รหัสโอทอป 5308000044276)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มร่องยางนางเหลียว (เรณู ผ้าทอลับแล)

155/9 ปากทาง หมู่ 11 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : นางเรณู ภักติวงษ์

โทร : 0-5545-0350, 089-4614231

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มร่องยางนางเหลียว (เรณู ผ้าทอลับแล)