รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าเคี๊ยะไหมย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าเคี๊ยะไหมย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าเคี๊ยะไหมย้อมสีธรรมชาติ (รหัสโอทอป 53080001315467)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้

139/1 หมู่ 9 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณสีนวล หมวกทอง

โทร : 055 450631, 08 1379 3247

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้