รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฉัตรแกงไตปลาแห้งตราฉัตรดาว

ฉัตรแกงไตปลาแห้งตราฉัตรดาว
ฉัตรแกงไตปลาแห้งตราฉัตรดาว
  • รหัสสินค้า : 800118-G003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ฉัตรแกงไตปลาแห้งตราฉัตรดาว (รหัสโอทอป 80010009416981)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้

100/5 ใสขัน หมู่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ติดต่อ : นางลำยอง สุพรัตน์

โทร : 08-1476-5212

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทุ่งแย้