รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าไทยบุรุษ-สตรีสำเร็จรูป

เสื้อผ้าไทยบุรุษ-สตรีสำเร็จรูป

เสื้อผ้าไทยบุรุษ-สตรีสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 53080003633978)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสภาผ้าไทย

5/1 หมู่ 8 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณสุดารัตน์ สอนถา

โทร : 055 457429

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสภาผ้าไทย