รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสำเร็จรูป

เสื้อสำเร็จรูป
เสื้อสำเร็จรูป

เสื้อสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 10060003628733)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้องเสื้อกาย

3091 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อ : นางเรไร เกิดบัณฑิ

โทร : 02 734 0742-3, 089 173 7752

โทรสาร : 02 734 0743

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป ห้องเสื้อกาย