รายละเอียดสินค้าโอทอป

ศาลาทรงไทยจำลอง

ศาลาทรงไทยจำลอง

ศาลาทรงไทยจำลอง (รหัสโอทอป 12030003775897)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สิ่งประดิษฐ์จากไม้แกะสลัก

68/37 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ติดต่อ : นายนพดล จันมณีชัย

โทร : 02 9200707, 085 1709228

วันที่แก้ไข : 24 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป สิ่งประดิษฐ์จากไม้แกะสลัก