รายละเอียดสินค้าโอทอป

ยาแผนโบราณบาล์มเหลืองตราดอกคูณ

ยาแผนโบราณบาล์มเหลืองตราดอกคูณ

ยาแผนโบราณบาล์มเหลืองตราดอกคูณ (รหัสโอทอป 12010008561247)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บุศราโอสถ (วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอกคูณ)

154/9 หมู่ที่ 2 ซอยนนทบุรี 4 ถนนนนทบุรี 1ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อ :

โทร : 081 4409255

โทรสาร : 02 9691744

วันที่แก้ไข : 24 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป บุศราโอสถ (วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอกคูณ)