รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อลูกไม้สตรี

เสื้อลูกไม้สตรี

เสื้อลูกไม้สตรี (รหัสโอทอป 13020000418142)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

1/7 หมู่ที่ 1 ซอยผาไทผาเมือง ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ :

โทร : 089-4449680, 0814843399

อีเมล: nuch1920@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป