รายละเอียดสินค้าโอทอป

เต้าหู้นมสด "เจ้าจุก"

เต้าหู้นมสด

เต้าหู้นมสด "เจ้าจุก" (รหัสโอทอป 12050000987055)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เอ็นเอ็นซี. โปรดักส์ จำกัด

41/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

ติดต่อ :

โทร : 02 9276538

อีเมล: csrisomboon@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป บริษัท เอ็นเอ็นซี. โปรดักส์ จำกัด