รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอ

น้ำลูกยอ

น้ำลูกยอ (รหัสโอทอป 130100080)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสมุนไพรแปรรูปจากลูกยอ

99/8 หมู่ 2 ซอยสมจิตร ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณกาญจนิสิตา งาท

โทร : 02 4484886, 08 1970 1068

วันที่แก้ไข : 27 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสมุนไพรแปรรูปจากลูกยอ