รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอ 45 %

น้ำลูกยอ 45 %

น้ำลูกยอ 45% ผสมน้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1550.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา

3/1 หมู่ 2 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

ติดต่อ : คุณถนอม กลิ่นระรื

โทร : 035 290621, 08 1994 6396

วันที่แก้ไข : 13 ส.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา