รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลสดไซรับ

น้ำตาลสดไซรับ

น้ำตาลสดไซรับ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนด

109 หมู่ 2 บ้านไร่แค ถนนบ้านลาด-โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

ติดต่อ : คุณรชต อำพันธ์

โทร : 085 1474650, 085 178 4862

วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนด