รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมวังน้ำเย็น

นมวังน้ำเย็น

นมวังน้ำเย็น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

หมู่ 1 บ้านวังใหม่ ต.วังใหม่ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

ติดต่อ : นายอำนวย ทงก๊ก

โทร : 037 517117

วันที่แก้ไข : 14 ส.ค. 2556

สินค้าโอทอป สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น