รายละเอียดสินค้าโอทอป

ธัญพืชสำเร็จรูปซองเดอร์

ธัญพืชสำเร็จรูปซองเดอร์
  • รหัสสินค้า : 720907-SB105
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ธัญพืชสำเร็จรูปซองเดอร์ (Gift2014FO)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
399.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

129 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

ติดต่อ :

โทร : 02 5273099

โทรสาร : 02 5278847

อีเมล: salexongdur1@xongdur.com

วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2556

สินค้าโอทอป บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด