รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค

ผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค
  • รหัสสินค้า : 530302-B104
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค (Gift2014FO)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
1400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

40 ตีนดอย หมู่ 2 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

ติดต่อ : นางพิกุล บุญเมิง

โทร : 08-6205-2720

วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์